15 Pahala yang Paling Besar dalam Islam

15 Pahala yang Paling Besar dalam Islam

Tiap kebaikan yang dibuat oleh seseorang tentu mendapat pahala ya sobat, yakni sesuai dengan keikhlasan dan istiqomah dalam menjalani amal kebaikan tersebut, nah sobat, dalam islam, tentu ada begitu banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, namun diantara semua kebaikan, ada jalan kebaikan yang paling banyak pahalanya yang terkadang tidak disadari oleh semua orang, berikut selengkapnya, 15 Pahala yang Paling Besar dalam Islam.

Bisa saja ketika kita tidak menyadari kegiatan harian kita ternyata itulah yang membawa pahala, misalnya senantiasa tersenyum kepada orang lain atau tidak bermuka masam kepada orang lain serta memperluas silaturahmi dan suka menolong, walaupun perbuatan tersebut dianggap un ternyata bermanfaat untuk orang banyak dan menjadikan pahala yang besar

Sebab itu sobat, sebagai manusia tak perlu memilih milih amalan yang dilakukan yakni harus melakukan amalan yang besar dengan tujuan mendapatkan pahala yang besar, padahal sebenarnya dari amalan apapun itu jika rutin dilakukan tentu memberikan amalan pahala yang banyak, berikut amalan yang ternyata menjadikan banyak pahala.

aˆ?Barang siapa yang mendoakan mu’min laki-laki atu pun perempuan niscaya Allah akan memberi pahala kebaikan dari setiap mu’min laki-laki dan perempuan yang didoakannya.aˆ?HR.al-Thabrani dan di anggap hasan oleh Albani.aˆ?

aˆ?(Tidak ada illah yang berhaq diibadahi selain Allah yang tunggal,tiada sekutu bagiunya.Bagi-Nya kekuasaan dan puji-pujian dan dia berkuasa atas segala sesuatu),pada setiap hari seratus kali maka baginya seimbang dengan memerdekakan sepuluh budak sahaya dan tertulis baginya

seratus kebaikan dan dihapus daripadanya seratus dosa dan menjadi perlindungan baginya sepanjang hari itu hingga aching hari.Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari yang berbuat seperti itu atau yang lebih banyak dari pada itu.aˆ?(disepakati oleh Bukhari dan Muslim)

aˆ?(Tiada tuhan selain Allah semata, tidak ada sektu bagin-Nya.Dialah yang memilii kerajaan dan pujian,yang menghidupkan dan mematikan dan dialah maha hidup dan tidak akan pernah mati, ditangan-Nya segala kebaikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu),niscaya Allah akan memberikan

kepadanya seribu-seribu (sejuta) kebaikan dan menghapus seribu-seribu (sejuta)keburukan serta diangkat kedudukannya seribu-seribu (sejuta) derajat.Dalam riwayat lain dikatakan :Niscaya Allah akan membangunkan rumah di dalam syurga.aˆ?(HR.Tirmidzi dan Albani menganggap nya hasan).

aˆ?Barang siapa yang memberi tempo kepada seorang belum mampu membayar hutang maka setiap hari ia memiliki sedekah sampai hutang itu jatuh tempo.Jika jatuh tempo dan orang itu belum mampu membayar hutangnya kemudian ia memberi kelonggaran lagi, maka setiap hari ia bersedekah dua kali lipat dari harta yang dipinjamkannya.aˆ?(dianggap shohih oleh Hkim dan disepakati oleh Al-Bani.)

aˆ?Tiada seorang muslim yang menjenguk seorang muslim pada waktu pagi melainkan dia didoakan oleh malaikat hingga sore hari.Dan ia menjenguk pada sore hari maka ia di doakan oleh malaikat hingga pagi harinya.Dan akan mendapatkan jaminan buah-buahan yang siap di petik di dalam syurga.aˆ?(HR .Tirmidzi dan https://datingranking.net/tr/ethiopianpersonals-inceleme/ dia berkata hasan dianggap shahih oleh al-Bani)

aˆ?Barang siapa yang membaca satu huruf dari al-qur’an maka ia mendapat satu kebaikan dan setiap kebaikan mempunyai mim itu satu huruf, tapi aliif satu huruf, laam satu huruf, dan miim satu huruf.aˆ?(HR,Tirmidzi)

aˆ?Siapakah diantara kalian yang pergi buthaah atau al-aˆ?aqiiq kemudian ia pulang dengan membawa dua ekor unta yang bagus-bagus tanpa berbuat dosa atau memutuskan tali persaudaraan? Kami menjawab, aˆ?kami semua menginginkan aˆ?.Rasululloh SAW bersabda:aˆ?Mengapa kamu tidak pergi ke masjid

kemudian kamu belajar disana atau mebaca dua ayat dari kitab Allah subhaanahu wata’ala maka iotu lebih baik daripada dua ekor unta dan bila belajar atau membaca tiga atau empat ayat maka lebih baik dari tiga atau empat unta dan selanjutnya setiap hitungan sama dengan hitungan unta.aˆ?(HR.Muslim dan Ahmad)

aˆ?Shalat dimesjidku (masjid nabawi) lebih baik dari seribu kali dari seribu kali sholat di masjid lainnya kecuali di masjidil haram (makkah).Dan sholat di masjidil haram lebih baik dari (seratus ribu) shalat di masjid lainnya.aˆ?(HR.Ibnu Majjah, di shahihkan oleh al-Bani)

aˆ?Diantara yang akan ditemui seorang mu’min dari amal dan kebaikanya sepeninggalnya adalah:ilmunya yang diajarkan dan disebar luaskan, anak sholeh yang ditinggalkannya, al-qur’an yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun dan ia gunakan untuk fi sabilillah, sungai(mata air) yang ia gali,dan sedekah yang ia infakkan dari harta kejayaannya semasa sehatnya dan semasa hidupnya, niscaya itu akan ditemuinnya sepeninngalnya.aˆ?(HR.Ibnu Majah, dianggap hasan ole al-Bani)

aˆ?Sesungguhnya Allah aˆ?azza wajalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang sholeh didalm syurga, hamba itu kemudian bertanya:aˆ?Ya rabbi,darimana derajat ini aku peroleh?aˆ? Allah aˆ?azza wajalla menjawab:aˆ?Karena anakmu meminta ampunan kepadaku.aˆ?(HR,Ahmad dan Ibnu Majah, dianggap Shohih oleh al-Bani)

aˆ?Allah subhaanahu wata’ala takjub melihat seorang lelaki yang bangun dari pembaringan dan kasurnya meninggalakan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan shalat.Allah subhaanahu wata’ala berjata:Wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hamba-Ku itu bangun ia bangun dari pembaringan dan kasurnya,meninggalkan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan shalat karena mengharapkan pahala disisi-Ku dan merindukan apa yang ada disisi-Ku.aˆ?(HR.Ahmad dan dsishahihkan oleh al-Bani dalam Misykaatul mashaabih(1251))

aˆ?Aisyah bertanya:aˆ?Wahai rasululloh, adakah kewajiban jihad bagi wanita,beliau menjawab:”Bagi mereka ada kewajiban jihad tanpa peperangan, yaitu haji dan umrah.aˆ?(HR.Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih) aˆ?Yaa Rasuululloh, menurut kamu jihad adalah amalan yang paling utama.Kalau begitu tidakkah kami untuk berjihad? nabi menjawab:aˆ?Bagi kalian para poder wanita ada jihad yang paling utama yaitu hajji yang mabruur.aˆ?(HR.Bukhari dan Muslim)

aˆ?Barang siapa puasa pada bulan Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa enam hari dibulan syawal maka akan a satu tahun.aˆ? .aˆ?(HR.Muslim) aˆ?Barang siapa yang membawa amalan yang baik maka bagianya pahala alnya, dan bagi sipa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan) .aˆ?(QS.al-An’am:160)

Nah sobat, tiap amal kebaikan memang hanya Allah yang mengetahui seberapa besar pahalanya yang dinilai dari keikhlasannya serta tidak pamrih dan tidak riya serta disertai dengan amal kebaikan sepanjang harinya, tentunya kita sebagai manusia memang tidak tahu amalan mana yang kita lakukan yang ternyata memberikan banyak pahala

aˆ?Dan infakkanlah dari sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mu sebelum kematian internet dating kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata (menyesali), Ya Raabku sekiaranya engkau berkenan menunda (kematian ku ) sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih.aˆ?(QS:Al-Munafiquun:10)

aˆ?Perumpaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir..Tiap-tiap bulir seratus biji.Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakiNya dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.aˆ?(QS.Al-Baqarah:261)

Nah sobat, sekarang sobat tentu sudah memahami ya, tak perlu memilih milih dalam melakukan amalan kebaikan, cukup lakukan segala kebaikan semampu kita dengan ikhlas dan tanpa pamrih atau tanpa riya serta tidak menyakiti orang yang telah diberi kebaikan tersebut, amalan pun diterima sebab melakukan kebaikan hanya karena Allah.

Nah sobat, dari semua amalan kebaikan yang ada, lakukan apa saja semampu sobat, jika sobat mampu untuk selalu tersenyum dan bersikap baik pada orang lain, lakukanlah, sebab memasang wajah yang ceria tentu juga menyenangkan orang lain yang memandangnya,

jika sobat mampu sedekah, maka juga dapat sedekah semampunya sobat, serta jangan lupa selalu shalat lima waktu tepat waktu dan ingat untuk selalu berprasangka baik kepada Allah sehingga dpaat melakukan amalan dengan lengkap baik dengan Allah maupun dengan sesama makhluk Allah.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga menjadi motivasi untuk terus melakukan amal baik, sampai jumpa di artikel berikutnya ya sobat, terima kasih.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *