15 Pahala yang Paling Besar dalam Islam

15 Pahala yang Paling Besar dalam Islam

Tiap kebaikan yang dibuat oleh seseorang tentu mendapat pahala ya sobat, yakni sesuai dengan keikhlasan dan istiqomah dalam menjalani amal kebaikan tersebut, nah sobat, dalam islam, tentu ada begitu banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, namun diantara semua kebaikan, ada jalan kebaikan yang paling banyak pahalanya yang terkadang tidak disadari oleh semua orang, berikut selengkapnya, 15 Pahala yang Paling Besar dalam Islam.

Bisa saja ketika kita tidak menyadari kegiatan harian kita ternyata itulah yang membawa pahala, misalnya senantiasa tersenyum kepada orang lain atau tidak bermuka masam kepada orang lain serta memperluas silaturahmi dan suka menolong, walaupun perbuatan tersebut dianggap un ternyata bermanfaat untuk orang banyak dan menjadikan pahala yang besar

Sebab itu sobat, sebagai manusia tak perlu memilih milih amalan yang dilakukan yakni harus melakukan amalan yang besar dengan tujuan mendapatkan pahala yang besar, padahal sebenarnya dari amalan apapun itu jika rutin dilakukan tentu memberikan amalan pahala yang banyak, berikut amalan yang ternyata menjadikan banyak pahala.

aˆ?Barang siapa yang mendoakan mu’min laki-laki atu pun perempuan niscaya Allah akan memberi pahala kebaikan dari setiap mu’min laki-laki dan perempuan yang didoakannya.aˆ?HR.al-Thabrani dan di anggap hasan oleh Albani.aˆ?

aˆ?(Tidak ada illah yang berhaq diibadahi selain Allah yang tunggal,tiada sekutu bagiunya.Bagi-Nya kekuasaan dan puji-pujian dan dia berkuasa atas segala sesuatu),pada setiap hari seratus kali maka baginya seimbang dengan memerdekakan sepuluh budak sahaya dan tertulis baginya

seratus kebaikan dan dihapus daripadanya seratus dosa dan menjadi perlindungan baginya sepanjang hari itu hingga aching hari.Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari yang berbuat seperti itu atau yang lebih banyak dari pada itu.aˆ?(disepakati oleh Bukhari dan Muslim)