Hindi naman ako naniniwala na yun’ ang tunay na iglesia eh yung’ Ang relationship Daan eh

Hindi naman ako naniniwala na yun’ ang tunay na iglesia eh yung’ Ang relationship Daan eh

Eli, kung paanong ah…nag-kasama tayo riyan noon eh hindi ba mas magandang mag-kasama tayo ngayon dito sa talagang pananampalatayang sa Dios ( music )

O Marcos ha! Gusto kitang https://datingranking.net/es/sitios-de-citas-espirituales/ tawagan ng pansin kasi hindi ka naman naging iba sa akin nung’ mag-kasama tayo riyan eh. Eto na! Alam ko naman eh nung bangitin mo sa similar na hindi ka narin talaga makaka-balik eh pero heto, gawin mong ah…halimbawa yung’ naging karanasan ko, naka-balik ako eh ( audio )

Ah…totoo itong sinasabi ko sayo at ah… maalala ko nga pala ano, eh…nasabi mo sa similar na hangang ngayon naman eh talagang naniniwala ka ang panginoon Jesu-Cristo ay tao sa kalagayan at hindi tunay na Dios eh

Kay ah. bro. Eli, ako people po ay nananawagan sa inyo, kung sabagay po ay naging mabuti ang naging pakiki-tungo nyo’ sa similar, wala akong masasabi sa individual na samahan natin ah…gayon people ay meron po akong gustong iparating sa inyo sa pag-kakataong ito, alam kong alam nyo’ rin naman na ang iba sa inyong mga itinuturo ay mga mali naman ang batayan sa Biblia at ang ilan ay mga hinango sa aral ng iba’t-ibang religion at alam na alam nyo’ rin na hindi naman iyan ang tunay na iglesia , maawa po kayo sa mga tao, me personally panahon pa. aˆ?Yun nga po eh, kapag ang isang tao’y nag-taglay ng maling pananampalataya o naniwala sa maling aral eh mabigat na kasalanan na iyon eh, aunque yung’ maling aral na yun’ eh ipalaganap pa nya’ at iyon eh paniwalaan ng maraming mga tao katulad nung mga kaanib ngayon sa Ang Dating Daan eh compounded po ang bigat ng kasalanan. Myself panahon pa bro.

Sa mga taga-pangasiwa ng distrito sa mga ka-mang-gagawa noon mga kapwa mga Ministro. Sa lahat ng mga may tungkulin, diakono’t diakonesa, sa iba’t-ibang mga ah… matindi ang naging pag-daramdam sa akin eh hindi ko mai-aalis sa inyong mag-damdam kayo sa similar aunque wag’ na sana kayong magalit eh wag’ na kayong magalit ah…kung paano na nuon eh naka-tulong ako para poder mapinsala ang iglesiang ito at nagamit ng ibang samahan, ipinangangako ko sa inyo gugugulin ko ang nalalabing buhay at lakas ko para poder ituwid ang aking mga naging pag-kakamali, at ako pakaka-sangkapan sa pamamahala para wasakin ang mga maling aral, maling faith na nag-hahatid sa tao sa kapahamakan. ( music )

Rey Ysmael : Sa mga palagiang sumusubaybay sa programang ATD at saka yung’ Ang Dating Daan, alam ko po na kilalang kilala nyo ako. Ako po si Reynante Ysmael, iyon pong matchmaking Ministro ng INC na nahiwalay sa INC dahil sa pag-labag sa aral na naka-sulat sa Biblia at dumating ang panahon eh naging kaanib sa samahang Ang Dating Daan.

Nuon po kasing ah.. ako’y mahiwalay sa aking tungkulin at saka sa INC nawalan ako ng pag-asa eh, at ah syempre’ komo wala sa tunay na iglesia at wala sa tunay na karapatan eh duin na nahiwalay sa INC yung’ nadirimlan na yung’ aming mga kaisipan, hindi na namin alam yung’ aming dapat gawin, iyan ang similar pakiramdam nuong ako’y bago maanib sa samahang na aˆ?yan. Wala akong balak nuon na sumama sa kanilang section at alam naman nila iyan, ngayon ay ah na – pressure ako dahil sa nanduon nanga ako at ah… wala naman akong ibang pupuntahan non’, ah kina-usap nga ako ni bro. Eli na ang gusto ko sabi nya’ humarap ka sa tv kaya humarap po ako ( acoustics )

Nung’ ako po kasi ay mahiwalay sa INC nag-karoon po kasi ako ng kaisipan noon na hindi na ako tatangapin sa INC bumalik man ako eh dahil marahil sa bigat nuong ah pag-kakasala na aking nagawa, kaya komo sa colloquial na termino ng iba patapon narin lang ang buhay ay ah…wala na akong ibang iniisip nuon eh kundi ah…manalasa nalang eh, manalasa nalang eh at ah nung mapunta nga ako sa samahang Ang Dating Daan, bagamat nuong una ay ayaw koring tuligsain ang INC, ayaw kong mag-salita ng laban sa iglesia pero sa kalaunan eh napasubo narin ako eh. Ako naniniwala parin ako at sumasampalataya kahit na nung’ ako’y mahiwalay sa INC na ito ang tunay na iglesia. Ang totoo, totoo yung’ sinabi nung’ ah..mga kapatid ko eh na yung’ panganay namin si Luzbiminda tsaka yung’ Jr. namin si Kasimiro. Nung’ bago kasi ako pumunta sa samahang Ang Dating Daan pinayuhan ko silaeh , ang sabi ko sa kanila ay ah patapon na ang buhay ko wala na akong masulingan, aunque kayo mamalagi kayo sa iglesia. Totoo si Kapatid na Felix Manalo ang tunay na sugo ng Dios sa huling araw. Totoo na dapat umugnay sa pamamahala para poder maligtas at napaka-importante ng kahalalan para poder ang tao ay mag-tamo ng mga pangako ng Dios ( audio )

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *